Accreditatie

Jos van Asperen - Tekst & Concept schrijft regelmatig kritische reflecties (zelfevaluaties, management reviews) voor NVAO-accreditaties en interne audits in het hoger onderwijs (hbo en wo). Jos is ook werkzaam als NVAO-erkend secretaris voor visitatiepanels die de accreditaties uitvoeren.

Op basis van deze ruime ervaring met accreditaties biedt Jos van Asperen - Tekst & Concept u een gratis boekje over het schrijven van zelfevaluaties. Bent u geïnteresseerd, mail dan een verzoek en vermeld daarbij uw naam, functie en werkgever. U krijgt het boekje (PDF) dan per mail toegestuurd.