Accreditatie

Jos van Asperen - Tekst & Concept schrijft regelmatig kritische reflecties (zelfevaluaties, management reviews) voor NVAO-accreditaties en interne audits in het hoger onderwijs (hbo en wo). Jos is ook werkzaam als NVAO-erkend secretaris voor visitatiepanels die de accreditaties uitvoeren.

Op basis van deze ruime ervaring met accreditaties kan Jos u effectief ondersteunen bij het schrijven van zelfevaluaties. Zo krijgt u niet alleen een professioneel geschreven rapport, maar ook nuttige feedback vanuit het NVAO-beoordelingskader. Op die manier bent u uitstekend voorbereid op de visitatie. Jos verzorgt ook een workshop voor opleidingsmanagers en kwaliteitsmedewerkers die zelfevaluaties schrijven.